12.15.2007

Lausanne, Switzerland, 6-11Dec, 2007

Switzerland is one of my dreamin country that I want to visit since I was little :). This trip is my first time be there, Lausanne is a beautiful old town and the mavellous snowy mountain views.
Schewiz är en av min drömma stad som jag vill besöka sedan jag var liten :) Det här resan är min första gång att vara dit - Lausanne är en vackert gamla stad och självklart den fantastiska utsikt av de snöriga bergen.No comments: