2.07.2008

Designade smyckes utställing på 14 feb


Spännande! nu får jag chans att hålla en utställning till mina designade smycke. :)

No comments: